Kullanım Şartları

KULLANICI SÖZLEŞMESİ GET TRANSPORT INTERNATİONAL LİMİTED

TEMEL TERİMLER

Web sitesi Yönetimi - Web sitesi yönetiminde yetkili çalışanlar https://gettransport.com, GETTRANSPORT INTERNATİONAL LİMİTED adına hareket.

Kişisel veri işleme - Kişisel veri otomasyon araçları kullanarak yapılan ya da onlar olmadan eylemler, toplama (dağıtım), (güncelleme, değiştirme) kayıt, sistematiği, bilgi toplama, depolama, arıtma, ayıklama, kullanım, transfer, de-kimlik dahil olmak üzere herhangi bir eylem veya set, engelleme işleme kişisel veri, silme, imha, kişisel veri.

Kişisel veriler - belirli veya tanımlanabilir bir kullanıcı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili herhangi bir bilgi. Bu tür bilgilere, özellikle şunları içerir:

-bize e-posta yoluyla veya web sitemiz aracılığıyla gönderdiğiniz iletilerde, iletişim ve meta veriler için içeriği de dahil olmak üzere yer alan bilgiler;

Kullanıcı web sitesi - İnternet ve Web sitesinin kullanımı yoluyla bir Web sitesine erişimi olan bir kişi https://gettransport.com.

Kişisel verilerin yayılması - eylemler, kişisel verilerin belirsiz bir kişi çevresine ifşa edilmesine erişim.

Web sitesi - alan adı tarafından tanımlanan bir iletişim sunucusunun web sunucusu temelinde oluşturulan bir bilgi sistemi https://gettransport.com, internette bilgi yayınlamak için tasarlanmıştır, görsel tasarımı ve Web istemcileri aracılığıyla kullanıcılarla etkileşimi anlamına gelir.

Kişisel verilerin işlenmesine Rıza - ilgili tarafa kendileri hakkında kişisel bilgileri alma, toplama, saklama ve kullanma izni veren web sitesinin kullanıcısının izni.

Kişisel veri konuları - doğrudan veya dolaylı olarak kişisel veriler tarafından belirlenen veya belirlenen bir varlık.

GETTRANSPORT INTERNATİONAL LİMİTED, Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına göre kayıtlı 10 Patron 6051. Larnaka, Kıbrıs (bundan böyle “şirket“olarak anılacaktır) kayıtlı olan sınırlı sorumluluğu olan özel bir şirkettir. Web sitesi şirketin web sitesidir.

1. Genel hükümler

1.1. Bu GETTRANSPORT INTERNATİONAL LİMİTED kullanıcı sözleşmesinde belirtilen kullanım koşulları (bundan sonra “Sözleşme”) Web sitesinin kullanımı için geçerlidir.

1.2. Web sitesini kullanmak için, bir e-posta adresi (= kullanıcı adı), bir görünen ad ve bir şifre ile kayıt gereklidir.

2. Kullanım şartlarının kabulü

2.1. Web sitesini kullanarak, aşağıdaki kullanım koşullarını not almış ve kabul etmiş sayılırsınız. Web sitesini kullanmadan önce kullanım şartlarını dikkatlice okuyun. Web sitesinin bir kullanıcısı olarak, her bakımdan bu hüküm ve koşulları kabul etmeli ve sorumlu ve vicdani bir İnternet kullanıcısı olarak hareket etmelisiniz. Bu sözleşmede belirtilen kullanım şartlarından birini veya birkaçını kabul etmiyorsanız, Web sitesini kullanamazsınız.

3. Web sitesi hakkında bilgi

3.1. Şirket, web sitesinin içeriğini düzenli olarak güncellemek ve / veya tamamlamak için her türlü çabayı göstermektedir. Şirket herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Web sitesini veya bir kısmını geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakabilir. Şirket, herhangi bir ayarlamanın ve / veya (geçici) sitenin sona ermesinin sonuçlarından sorumlu değildir.

3.2. Web sitesinde bulunan bilgiler sadece ticari amaçlar için kullanılır.

3.3. Bu bilgilerin diğer kullanımı izin verilmez.

4. Hizmetler ve koşullar

4.1. Şirket bu sözleşmede belirtilen koşullar altında web sitesinde mevcut şirket hizmetini kullanmak için kullanıcıya sunar. Servis, kullanıcıya web sitesine ilgili bilgileri yerleştirerek özel bir navlun servis sağlayıcısını arama fırsatı sunar.

4.2. Şirket hizmetinin kullanımı yoluyla özel bir nakliye hizmeti sağlayıcısı arayışına İlişkin Sözleşme ilişkisi içine giren Web sitesi kullanıcılarının ilişkileri kullanıcılar tarafından düzenlenir.

5. Kullanıcı kaydı. Kullanıcı kimlik bilgileri

5.1. Hizmeti Web sitesinde kullanmak için, Kullanıcı kayıt prosedürünü tamamlamalıdır, bunun sonucunda kullanıcı için benzersiz bir hesap oluşturulur.

5.2. Kayıt için, Kullanıcı kayıt formunda önerilen konularda kendisi hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi ve bu bilgileri güncel tutmayı taahhüt eder. Kullanıcı yanlış bilgi verirse veya şirket, kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin eksik veya güvenilmez olduğuna inanmak için bir nedene sahipse, şirket, kullanıcının hesabını kendi takdirine bağlı olarak engelleme veya silme ve kullanıcının web sitesini (veya bireysel işlevlerini) kullanmasını reddetme hakkına sahiptir.

Kayıt olurken, kullanıcı hesap için bir resim yükleyebilir (avatar). Hesap görüntüsü, Web sitesinin kullanımı çerçevesinde kullanıcı tarafından yayınlanan materyallere eşlik edebilir. Hesap görüntüsü, bu Sözleşmenin 6. bölümünün gerekliliklerine uygun olmalıdır. Kullanıcı imajını hesap görüntüsü olarak kullanması durumunda, kullanıcı, şirketin web sitesinde, reklam ürünlerinde, kurumsal bloglarda ve üçüncü taraf kaynaklarında şirket hesaplarında kullanılmak üzere kullanıcı imajını yayınlama ve daha fazla kullanma hakkına sahip olduğunu bilir ve kabul eder.

5.3. Şirket, kullanıcının kayıt sırasında belirtilen verileri onaylamasını ve bu konuda destekleyici belgeleri (özellikle kimlik belgeleri) talep etmesini, şirketin takdirine bağlı olarak, yanlış bilgi sağlamaya eşitlenebileceğini ve bu Sözleşmenin 5.2. maddesi ile öngörülen sonuçları doğurabileceğini sağlamadaki başarısızlığı talep etme hakkını saklı tutar. Kendilerine verilen belgelerde belirtilen kullanıcı verilerinin kayıt sırasında belirtilen verilere karşılık gelmemesi durumunda, kayıt sırasında sağlanan verilerin kullanıcıyı tanımlamaya izin vermemesi durumunda, şirket kullanıcının hesaba erişimini ve hizmetlerin kullanımını reddetme hakkına sahiptir.web sitesi.

5.4. Kayıt olurken, kullanıcı bağımsız olarak giriş bilgilerini (kullanıcı hesabının benzersiz sembolik adı) ve hesaba erişim için şifreyi seçer. Şirket, belirli girişlerin kullanımını yasaklamanın yanı sıra, giriş ve şifre için (uzunluk, geçerli karakterler, vb.) gereksinimleri belirleme hakkına sahiptir.).

5.5. Kullanıcı, hesaba erişim için seçtiği araçların güvenliğinden (tahmin etmeye karşı direnç) sorumludur ve ayrıca bağımsız olarak gizliliğini sağlar. Kullanıcı, kullanıcının hesabına erişim için kullanıcının herhangi bir koşulda (veya anlaşmalar dahil) üçüncü taraflara gönüllü olarak veri aktarımı da dahil olmak üzere, Web sitesinin Hizmetleri içindeki veya kullanıcı hesabı altındaki tüm eylemlerden (ve bunların sonuçlarından) yalnızca sorumludur. Aynı zamanda, Kullanıcı hesabının altında web Sitesi hizmetlerini kullanarak içinde veya tüm eylemler Kullanıcı (şifre veya iki faktörlü kimlik doğrulama araçları) hesap erişimlerini gizliliği (şüpheli ihlalleri Kullanıcı hesabı ve / veya herhangi bir ihlali kullanarak Web servislerine yetkisiz erişim Şirket haberdar sürece Kullanıcı tarafından yapılmış olarak kabul edilir.

5.6. Kullanıcı, kullanıcının hesabını kullanarak Web sitesinin hizmetlerine yetkisiz (kullanıcı tarafından izin verilmeyen) erişimi ve / veya hesap erişim fonlarının gizliliğine dair herhangi bir ihlal (ihlal şüphesi) hakkında şirketi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Güvenlik nedeniyle, kullanıcı, web sitesi hizmetleri ile yapılan her çalışma oturumunun sonunda hesabı altında (“çıkış” düğmesi) bağımsız olarak güvenli bir kapatma yapmakla yükümlüdür. Şirket, olası veri kaybı veya hasarının yanı sıra, kullanıcının Sözleşmenin bu bölümünün hükümlerinin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek diğer sonuçlardan sorumlu değildir.

5.7. Kullanıcının hesabını kullanması aşağıdaki koşullara tabidir:

5.7.1. Kullanıcı, Web sitesinin hizmetlerinin herhangi bir bölümünü (Hizmetler aracılığıyla kullanıcıya sunulan içerik dahil) veya bunlara erişim, kullanıcının şirketten böyle bir izin aldığı durumlar dışında çoğaltma, tekrarlama ve kopyalama, satma ve yeniden satma veya herhangi bir ticari amaç için kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

5.7.2. Bazı kullanıcı hesapları kategorileri, kayıt sırasında sağlandığı takdirde belirli şirket hizmetlerinin veya bunların bireysel işlevlerinin kullanımını kısıtlayabilir veya yasaklayabilir.

5.8. Şirket, kullanıcının hesabını engelleme veya silme ve herhangi bir hesabı kullanarak erişimi reddetme hakkına sahiptir.

6. Veri koruma

6.1. Şirket, kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri (isim, Kullanıcı Adı, Şifre, e-posta adresi, isim, ülke ve diğerleri) aşağıdaki gibi kullanır (daha fazla bilgi için web sitesinde bulunan Gizlilik Politikasına bakın):

6.1.1. Web sitesine kayıt olarak, Kullanıcı şirket bültenini kabul eder. Kullanıcı, şirketten gelen bilgi mektubundaki özel bir bağlantıyı tıklayarak belirtilen postadan herhangi bir zamanda abonelikten çıkabilir.

Harfi

6.2. Şirket, hizmetlerini sağlamak ve bilgi aktarmak için çerezler ayarlar. Kullanıcılar, tarayıcılarında belirli bir ayar ile çerezlerin yüklenmesine izin veremezler, ancak şirket bunun kullanıcının web sitesinin tüm özelliklerine tam olarak erişmesine izin vermeyeceğini not eder.

6.3. Şirket, Google Inc. ‘ in bir web analizi hizmeti olan Google Analytics’i kullanıyor. (bundan böyle “Google” olarak anılacaktır) web varlığınızı iyileştirmek ve optimize etmek. Google Analytics, çerezleri, yani kullanıcının bilgisayarında depolanan ve kullanıcıların web sitesine kullanıcı ziyaretlerini analiz etmesine izin veren metin dosyalarını kullanır. Çerez tarafından oluşturulan web sitesinin kullanımı ile ilgili bilgiler, her kullanıcının IP adresi de dahil olmak üzere, Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan bir sunucuya iletilir ve orada saklanır. Google, bu bilgileri Web sitesinin kullanımını değerlendirmek, Web sitesinin faaliyetleri hakkında raporlar oluşturmak ve Web sitesinin ve İnternet’in kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için işler. Google, yasaların gerektirdiği durumlarda veya üçüncü tarafların bu verileri Google’da kullanması durumunda (servis sağlayıcılara sağlanan hüküm) bu bilgileri üçüncü taraflara da aktarabilir. Hiçbir koşulda Google, herhangi bir IP adresini Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmez. Web sitesini ziyaret ederek, kullanıcı yukarıda belirtilen şekilde ve yukarıda belirtilen amaç için Kullanıcı üzerinde kaydedilen Google verilerinin kullanımı ile onayını beyan eder. Google Analytics, bir tarayıcı eklentisi yükleyerek devre dışı bırakılabilir (şu adresten indirilebilir http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

6.4. Şirket kullanır facebook.com Web sitesinde ağ eklentileri. Bu eklentiler Facebook Inc tarafından yönetilmektedir. Facebook Facebook logosunda, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94303. ABD (bundan böyle “Facebook” olarak anılacaktır) ve tanımlanabilir. Facebook ile Facebook hakkında web sitesi üzerinden bilgi toplamak için bir kullanıcı kabul etmiyorsa, Web sitesini ziyaret etmeden önce Facebook’tan çıkış yapmaları gerekir. Bunu yapmak için, Kullanıcı Facebook’ta çıkış özelliğini kullanmalıdır. Sadece Facebook web sitesinden çıkış yapmak veya çıkış yapmak yeterli değildir.

6.5. Şirketin sağlanan kullanıcı verilerini son derece dikkatli bir şekilde saklamasına rağmen, şirket bilgisayar korsanları tarafından yapılan saldırılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. Fikri mülkiyet hakları

7.1. Web sitesinin fikri mülkiyet hakları (unsurları) sadece şirkete aittir veya şirkete lisanslıdır. Web sitesinden hiçbir şey çoğaltılamaz veya şirketin önceden yazılı izni olmadan ifşa, yasaların gerektirdiği dışında.

8. Yorumlar

8.1. Web sitesinde bulabileceğiniz yorumlar, Web sitesinin hizmeti aracılığıyla özel bir nakliye hizmeti sağlayıcısı arayan ve seyahatten sonra anketi dolduran konukların kişisel deneyimleri ve görüşleridir. İnceleme, yalnızca ilgili Gözden geçirenin görüşünü ifade eder ve Web sitesinin hizmeti aracılığıyla özel bir nakliye hizmeti sağlayıcısı arayan şirket çalışanlarının ve / veya Misafirlerin gözden geçirilmesi değildir.

8.2. Şirket, incelemeleri Gözden geçirmeden otomatik olarak yayınlar, ancak makul nedenlerle incelemeleri silme (ve / veya düzenleme) hakkını saklı tutar:

8.3. İncelemenizi Web sitesinde bırakarak, web sitesindeki alıntılar ve / veya şirket yayınlarında ve / veya reklam ifadelerinde, örneğin broşürlerde kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Yorumlar yayınlanmadan önce okunur ve şirket her zaman bunları yayınlama veya yayınlama hakkını saklı tutar. Şirketin yazılı izni olmadan web sitesinden başka yerlerde yorumları kopyalamak, işlemek veya yayınlamak yasaktır.

9. Telif hakkı ve referanslar

9.1. Web sitelerine ve üçüncü taraf kaynaklarına (köprüler) Olası bağlantılar yalnızca kullanıcının rahatlığı için sağlanmıştır ve şirketin bağlantılı siteleri ve kaynakları onayladığı veya desteklediği anlamına gelmez. Şirket bu web sitelerinin kullanılabilirliğini garanti etmez. Bu kaynaklar üçüncü şahıslar tarafından güncellendiğinden, şirket bilgilerin doğruluğundan veya başka herhangi bir yönünden sorumlu değildir ve şirket içeriğinden sorumlu değildir.

9.2. Web sitesinin tasarımı, başyazılar ve fotoğraflar yayınlandı https://gettransport.com, telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

9.3. Kopyalama, ifşa veya başka telif hakları web Sitesi içeriğini kullanan Şirket, önceden yazılı izin gerektirir.

10. Kullanım Şartları ve sorumluluk

10.1. Web sitesini kullanırken, kullanıcı şunları yapamaz:

10.1.1. yasadışı, zararlı, iftira yükleme, gönderme, iletme veya başka bir şekilde yazı ve / veya dağıtmak için içerik, ahlak rahatsız (ya da propaganda) şiddet ve zulüm gösterir, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, teşvik kin ve insanların ırksal, etnik, cinsel, dini, sosyal özellikleri, karşı / veya ayrımcılığın herhangi bir kişi veya kuruluşa hakaret içeren, pornografi, çocukların erotizmi (ya da propaganda) unsurları içerir (ya da propaganda) reklam (diğer hizmetler adı altında dahil olmak üzere cinsel içerikli hizmet), narkotik maddelerin veya bunların analoglarının, patlayıcıların veya diğer silahların üretimi, kullanımı veya diğer kullanımı için prosedürü açıklar;

10.1.2. küçükler de dahil olmak üzere üçüncü tarafların haklarını ihlal etmek ve / veya herhangi bir biçimde onlara zarar vermek;

10.1.3. yeterli hakları, Şirket çalışanları, moderatörler, site sahibi dahil olmadan, örgütün ve / veya toplumun başka bir kişi veya temsilcisi taklit, ve ağdaki diğer yasadışı gösterimi, herhangi bir konu ya da nesnelerin özellikleri ve özellikleri hakkında ve Kullanıcıları yanıltmak veya Şirketin diğer formları ve yöntemleri uygulamak;

10.1.4. yasa veya herhangi bir sözleşme ilişkisi kapsamında bu tür eylemlerin haklarının yokluğunda içeriği yüklemek, göndermek, iletmek veya başka bir şekilde göndermek ve / veya dağıtmak;

10.1.5. yüklemek, göndermek, iletmek veya başka bir şekilde yazılan ve özellikle izin verilmeyen reklam bilgileri / veya dağıtmak, bu etkinliklere katılmak, ya da sadece başka bir etki sayfalara Kullanıcılar yönlendirmek için Web sitesini kullanın (GOOGLE) (ağ) pazarlama (arama dahil) spam listeleri e-posta adresleri, Saadet zinciri, çok katlı, kazanç sistemleri ve e-posta işletmeler İnternet, mutluluk “mektuplar”, kullanmanın yanı sıra, bir web Sitesi;

10.1.6. yüklemek, göndermek, iletmek veya başka bir şekilde yazılan ve ihlal etmek, yok etmek veya ticari yazılım ürünleri ve gelecek nesiller için programlar için yetkisiz erişim gibi seri numaraları için herhangi bir bilgisayar veya telekomünikasyon ekipman veya program işlevselliği sınırlamak amaçlı virüsleri veya diğer bilgisayar kodları, dosyalar veya programlar içeren herhangi bir malzeme / veya dağıtmak için İnternet sitesine izinsiz erişim elde etmek için, şifre ve diğer araçlar gibi yukarıdaki bilgilere bağlama;

Harfi

10.1.7. yetkisiz toplama ve diğer kişilerin kişisel verilerin depolanması;

10.1.8. Web sitesinin normal çalışmasını bozabilir;

10.1.9. Anlaşmanın getirdiği kısıtlamaları ve yasakları ihlal etmeyi amaçlayan eylemleri teşvik etmek;

10.1.10. aksi takdirde uluslararası hukuk da dahil olmak üzere yasayı ihlal eder.

10.2. Web sitesindeki herhangi bir bilgi kullanımı, kullanıcılar tarafından kendi risk ve tehlikeleri altında gerçekleştirilir. Şirket, web sitesindeki bilgilerin kullanılmasından veya web sitesinde (onun parçası) danışılamamasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

10.3. Şirket, web sitesinde bulunan materyalin kullanımı veya kullanılamaması ile ortaya çıkan veya bunlarla ilişkili hasarlardan sorumlu değildir. Şirket, web sitesi aracılığıyla herhangi bir şekilde sunulan üçüncü taraflarla ilgili hizmetlerin ve bilgilerin (içeriğinden) sorumlu değildir. Şirketin web Sitesi ile iletişim kurmak için elektronik araçlar, dahil kullanımından doğan zararlardan sorumlu değildir, ancak bunlarla sınırlı olmamak, elektronik mesajlar, üçüncü şahıslar veya yazılım / donanım ile elektronik mesajlar durdurma veya işleme, Elektronik haberleşme ve virüslerin iletimi için kullanılan teslimat başarısızlık veya gecikme kaynaklanan zararlar. Kullanıcı, üçüncü tarafların bu kullanım koşullarına ihlalleri veya uymamaları ile ilgili talepleri ve web sitesinin kullanımıyla ilgili diğer gereklilikler nedeniyle ortaya çıkan tüm kayıpları şirkete tazmin etmeyi taahhüt eder.

10.4. Hiçbir koşulda, şirketin sorumluluğu 1.000 (bin) ABD Doları ile sınırlıdır ve eylemlerinde suçluluk varsa ona uygulanır.

11. Kişi

11.1. Bu verilerin doğruluğu veya yanlışlıkların varlığı hakkında şüpheleriniz varsa, Şirket size bir e-posta göndererek bunu derhal bildirmenizi ister info@gettransport.com.

12. Uygulanabilir hukuk ve yargı

12.1. Şikayetler yazılı olarak ve daha önce güvenilir bir şekilde gönderilen belirtilen şirket adresine gönderilir. Yorumlama veya kendi yargı yetkisine ilişkin herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için, Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinin yargı yetkisine güvenin. Kıbrıs Cumhuriyeti yasaları bu anlaşmayı yönetir. Bu belgenin yorumlanmasıyla ilgili anlaşmazlık durumunda, bu Kullanıcı Sözleşmesinin mevcut sürümü hüküm sürmektedir.

13. Son Hükümler

13.1. Kullanarak https://gettransport.com ve Web sitesinde kayıt, kullanıcı herhangi bir kısıtlama olmaksızın bu Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikasını kabul eder.

13.2. Le leavingav commentsing com commentsments on gettransport.com kullanıcılar, mesajlarının konularının ve içeriğinin alakalı olduğundan ve herhangi bir üçüncü taraf haklarını (özellikle telif hakkı) ihlal etmediğinden emin olmalıdır. Kullanıcı, kullanıcı üçüncü taraf haklarını ihlal ederse (telif hakkı ihlali, başkalarına zarar veren beyanlar veya başka herhangi bir hak ihlali sonucu) şirketi geri ödeyeceğini ve sorumluluktan serbest bırakacağını beyan eder. Kullanıcı, bu tür hak ihlalleri ile ilgili olarak üçüncü taraflar adına hareket ederse, davanın koşullarını sunarak şirketi derhal bilgilendirir.

13.3. Şirket, netiquette’i (saldırgan, önyargılı veya taciz edici davranış) ihlal eden haklarını veya davranışlarını ihlal etmesi durumunda kullanıcıları engelleme hakkını saklı tutar.

13.4. Web sitesindeki tüm uygulamalar durum tespiti ile derlenmiştir. Ancak, veri girişi veya iletiminde hata olması durumunda şirket sorumlu değildir. Benzer şekilde, şirket öngörülemeyen sistem arızaları veya dış saldırılar veya şirket yetkisinin sınırları dışında kalan diğer nedenlerden dolayı diğer arızalar durumunda sorumlu değildir.

13.5. Bu Sözleşmenin herhangi bir özel şartının geçersizliği, diğer koşullarının ve bir bütün olarak Anlaşmanın geçerliliğini etkilemez.

13.6. Şirket hakkını saklı tutar, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşmede her zaman değişiklik yapmak için. Bu Kullanıcı Sözleşmesinin yeni sürümü, web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

14. Kısıtlı bölgeler

14.1. Kullanıcı, hizmeti aşağıdaki bölgelerde herhangi bir ticari faaliyet gerçekleştirmek için kullanmayacağını kabul eder:

(A) Küba Cumhuriyeti;

(B) İran İslam Cumhuriyeti;

(C) Suriye Arap Cumhuriyeti;

(D) Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti;

(E) Kırım Bölgesi.

Bu siteyi kullanarak bizim kabul cookies policy.