Kullanım Şartları

GETTRANSPORT.COM hizmet sözleşmesi

1 Genel

1.1 GETTRANSPORT INTERNATİONAL LİMİTED, Şirketi, Kıbrıs Cumhuriyeti adrese kayıtlı: 10 Patron, 6051. Larnaka, Kıbrıs bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır), işbu https://gettransport.com hizmetleri kullanmak için (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) sunuyor ve daha fazla maddede açıklanan 2. fıkrada (bundan sonra “Hizmet” olarak burada belirtilen şart ve koşullar (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) İnternet kullanıcısına anılacaktır). Bu Anlaşma, kullanıcının Hizmetleri ilk kez kullanmaya başladığı anda şirket ve kullanıcı için (bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaktır) yasal olarak bağlayıcı hale gelecektir.

1.2 whizmeti kullanmaya başladığınızda, kullanıcı burada yer almayan herhangi bir çekinceler, istisnalar veya sınırlamalar olmaksızın bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiş sayılır. Kullanıcının bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüyle uyuşmazlığı durumunda, kullanıcı hizmeti kullanmayacaktır.

1.3 malı Şirket, herhangi bir zamanda kendi takdirine bağlı olarak önceden bildirim ve ve bu Sözleşmeyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Sözleşmenin yeni bir sürümü sitede yayınlandığında yürürlüğe girecektir. Bu sözleşmedeki herhangi bir değişiklik hakkında bir bildirim, hizmette kayıt işlemi sırasında kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. Hizmeti kullanmaya devam ederek, kullanıcı gözden geçirilmiş Sözleşmeyi ve referans olarak dahil edilen tüm şartları kabul ettiğini onaylar. Şirket, kullanıcının hizmeti kullandığında geçerli olan hüküm ve koşulları anladığından emin olmak için kullanıcıları Sözleşmeyi sık sık gözden geçirmeye teşvik eder. Kullanıcı gözden geçirilmiş Sözleşmeyi kabul etmiyorsa, kullanıcı hizmeti kullanamaz.

2 hizmetlerin açıklaması

2.1 hizmet, kullanıcının şirket ile ilgili anlaşmalara girmiş olan ortak kuruluşların listesini (bundan böyle “taşıyıcılar” olarak anılacaktır) kullanarak özel yük taşımacılığı servis sağlayıcılarını aramasına izin verir.

2.2 Tkullanıcı şunları kabul eder ve kabul eder:

(A) hizmet kullanımı yoluyla ulaşım hizmetleri elde etmek kullanıcının yeteneği taşıma hizmetleri sağlayıcısı veya bir taşıma taşıyıcı olarak şirket kurmak değil. Kullanıcı bir Taşıyıcı bulur ve (bundan sonra “Transfer Fiyatı” olarak anılacaktır) (bundan sonra “Yük Transferi” olarak anılacaktır) özel yük transferi ve bunun için ödenecek bedeli dahil olmak üzere tüm şartlarını kabul ettiğinde (bundan sonra “Taşıma Sözleşmesi” olarak anılacaktır) Taşıyıcı ile ulaşım ücretli bir sözleşme değil, Şirket ile ama içine girmiş sayılır o.

(B) Bu Sözleşme uyarınca hizmetin niteliği nedeniyle, şirketin sorumluluğu, bilgileri taşıyıcıdan kullanıcıya doğru bir şekilde iletme ve kullanıcıdan taşıyıcıya alınan belirli bir Transfer için ön ödeme veya tam ödeme aktarma yükümlülüğü ile sınırlıdır. Şirket, iletilen bilgilerin güvenilirliğinden ve taşıyıcı ile kullanıcı arasındaki herhangi bir anlaşmadaki taşıyıcının yükümlülüklerinin zamanında ve iyi niyetle yerine getirilmesinden sorumlu olmayacaktır. Şirket, hizmetin neden olduğu kazanç kaybı, fiziksel kayıplar ve zararlar dahil olmak üzere veya hizmetin kullanılmasıyla belirlenen herhangi bir kayıptan sorumlu değildir.

(C) Servis, yazılım Servis ve Hizmet (dahil ama “Epik Ulaşım Altyapısı”, GetTransport logosu ve diğer logolar ve tescilli ticari markalar ile sınırlı değil) Şirketin veya üçüncü şahısların fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır kullanılabilir aracılığıyla Sitenin diğer içerik sağlamak için kullanılır. Kullanıcı bu vesile ile sınırlı, münhasır olmayan, olmayan alt lisans verilemez, geri alınabilir, devredilemez lisans verilir: (i) erişim ve sadece hizmet kullanımı ile bağlantılı olarak ilgili fikri mülkiyet kullanımı; ve (ii) her durumda yalnızca kullanıcının kişisel, ticari olmayan kullanımı için Hizmet aracılığıyla kullanılabilir hale getirilebilecek her türlü içerik, bilgi ve ilgili materyallere erişim ve kullanma. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar şirket tarafından saklıdır.

(D) hizmetlerde, şirketin kontrolü dışındaki bazı nedenlerden dolayı hizmetin erişilememesine veya belirli bir zamanda iletişimin iletilmesinde gecikmelere yol açabilecek bazı teknik sınırlamalar ve kısıtlamalar olabilir.

(E) kullanıcı, bu Sözleşmeye kendi riski altında girer ve hizmete ve kullanıcıya verilen bilgilerin “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi”sağlandığını anlar.

(F) hizmet kullanımı sırasında kullanıcı ile şirket arasındaki ilişkiler, yalnızca burada yer alan anlaşma dahilinde düşer. Hiçbir şey, şirketin ve kullanıcının başka bir sözleşmeye girdiğini veya girmeyi kabul ettiğini veya başka bir anlaşma içinde birbirlerinden önce herhangi bir hak ve yükümlülüğe sahip olduğunu göstermez.

3 TRANSFER fiyatının ödenmesi

3.1 Bir taşıyıcı bulduktan ve burada öngörülen Hizmet aracılığıyla onunla taşıma sözleşmesine girdikten sonra, kullanıcı, şirket tarafından sunulan ödeme seçeneklerinden biri aracılığıyla, şirket ile taşıyıcı arasında ayrı bir anlaşmanın şart ve koşullarına tabi olarak taşıyıcıya ileteceği şirket hesabına Transfer fiyatının tam veya kısmi bir ödemesini yapacaktır.

3.2 kullanıcı, transfer fiyatının yüzde 100’ünü veya Transfer fiyatının yüzde 15’ini avans olarak şirkete devredecektir. Varsa, Transfer bedelinin geri kalan kısmı, taşıyıcı ile üzerinde mutabık kalınan herhangi bir ortalama (nakit veya Hizmetler kullanılarak havale yoluyla) ile navlun transferinin tamamlanmasından hemen sonra kullanıcı tarafından taşıyıcıya ödenir.

3.3 Tkullanıcı, şirket ile bankaları ve/veya ödeme sistemleri arasındaki ilgili anlaşmalara bağlı olarak ödeme sistemlerinin herhangi bir işlem ücretini ve ücretini Transfer fiyatına ekleme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Kullanıcı ayrıca, belirli bir para birimi cinsinden ödeme ve/veya zorunlu para birimi dönüştürme işlemi banka ve/veya ödemeyi etkileyen ödeme sistemi tarafından öngörüldüğü takdirde, herhangi bir masrafla birlikte Transfer fiyatının kullanıcının banka/kart hesabından önceden seçilmiş olandan başka bir para birimi cinsinden borçlanabileceğini kabul eder.

3.4 Unless bu Anlaşma aksi sağlar:

(A) Bu Sözleşme kapsamında kullanıcı tarafından yapılan tüm ödemeler brüt, karşı dava hakkı olmaksızın veya iptal edilmeden ve yasaların gerektirdiği herhangi bir kesinti veya stopaj dışında herhangi bir kesinti veya stopaj yapılmadan yapılacaktır; bir kullanıcı herhangi bir ödemeden yasaların gerektirdiği bir kesinti veya stopaj yaparsa, bu tür bir kesinti veya stopaj yapıldıktan sonra, şirketin hiçbir kesinti veya stopaj yapılmamış olması durumunda alacağı toplamın eşit bir;

(B) şirket tarafından yapılan tüm ödemeler (kullanıcıya geri ödeme olarak veya başka bir temelde), ödeme ile bağlantılı olarak kullanıcı tarafından ödenecek tüm vergiler dahil olarak kabul edilecektir ve bu vergilerin ödenmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Hiçbir koşulda şirket, kullanıcı tarafından herhangi bir ödeme yaparken herhangi bir vergiyi düşürme veya kesintiye uğratma yükümlülüğüne sahip olmayacaktır

4 TRANSFER ve geri ödeme politikasının iptali

4.1 Tkullanıcı, şirketin destek adresine bir e-posta göndererek rezervasyonu yapılan ve tamamen veya kısmen ödenen bir navlun transferini tek taraflı olarak iptal edebilir info@gettransport.com.

4.2 Tşirket, aşağıdaki durumlarda navlun transferinin tam veya kısmi ödemesi olarak şirkete aktarılan fonları kullanıcıya tam olarak iade etmeyi taahhüt eder:

(A) Tkullanıcı, navlun transferinin kararlaştırılan süresinden en geç 48 saat önce navlun transferini iptal eder; veya

(B) the navlun transferi, taşıyıcının veya şirketin inisiyatifiyle iptal edilir.

4.3 ın diğer durumlar şirket, fonları kullanıcıya iade etme yükümlülüğü taşımamaktadır.

4.4 No ödeme iadesi (tam veya kısmi), kullanıcı veya kullanıcı adına sipariş vermiş olan başka bir kişinin, kararlaştırılan zamanda navlun transferinin kararlaştırılan bir yerinde veya bu süreden sonra 60 (altmış) dakika içinde görünmemesi durumunda izin verilir.

4.5 ın durumda bu, banka ve/veya ödemenin yapıldığı ödeme sistemi açısından, Sözleşmenin 4.2. maddesi uyarınca kullanıcıya aktarılacak fonlar, kullanıcı hesabından borçlandırıldığı para birimi cinsinden şirket hesabından ücretlendirilebilir ve dönüşüm prosedürü yoluyla hesabın para birimi cinsinden kullanıcının kartına veya/ve banka hesabına bağlanabilir.

5 kullanıcının beyanları ve garantileri

5.1 kullanıcı, kullanıcının şu hizmeti kullanmaya devam ettiğini her zaman temsil eder ve garanti eder:

(A) kullanıcı, yürürlükteki tüm yargı alanlarının Yasaları uyarınca yasal kapasiteye sahiptir ve bu Sözleşmeyi gönüllü olarak kabul eder ve kullanıcının bu anlaşma ve burada yer alan yükümlülüklerine uymak için tam güç, yetki ve kapasiteye sahip olduğunu;

(B) kullanıcının bu Sözleşmeye uyması yasaldır ve buradaki yükümlülükleri yasal olarak bağlayıcı ve geçerlidir;

(C) kullanıcı bu Sözleşmeyi dikkatlice ve iyice okudu ve anladı;

(D) kullanıcı bu Sözleşmeyle her zaman uyumludur ve uyumludur;

(E) ın bu Sözleşmeye giren kullanıcı, bu sözleşmede açıkça belirtilenler dışında herhangi bir temsil, garanti, beyan, taahhüt veya davranışa dayanmamıştır;

(F) kullanıcı tarafından sağlanan uzun boylu bilgiler doğru, eksiksiz, geçerli ve herhangi bir açıdan yanıltıcı değildir ve şirketin bu maddede belirtilen beyan ve garantilere dayanarak onunla bu Sözleşmeye girdiğini kabul eder ve kabul eder.

6 kullanıcının devam eden yükümlülükleri

6.1 Tkullanıcı shall:

(A) regularly izlemek ve sitede yapılan hizmet ile bağlantılı herhangi duyuruları Gözden;

(B) hizmeti yalnızca bu anlaşma tarafından açıkça izin verilen amaçlarla ve şekilde satın almak ve kullanmak;

(C) Bu Sözleşme kapsamında yapılan beyan ve garantilerden herhangi birinin yanlış, eksik, geçersiz veya herhangi bir açıdan yanıltıcı olması durumunda şirketi derhal bilgilendirin;

(D) Hizmetleri herhangi bir şekilde engelleyen veya bozan herhangi bir faaliyette bulunmayın;

(E) hesabına erişmek için gerekli bilgileri (şifre dahil) her zaman gizli, güvenli, sağlam ve kontrol altında tutmak ve tutmaktan tamamen sorumlu olmak;

(F) Hizmetin herhangi bir kısmından herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırmayın;

(G) açıkça Şirket tarafından izin verilen durumlar haricinde, yeniden değil, değiştir dayalı türev çalışmalar hazırlamak, dağıtmak, lisans, kira, satmak, satmak, transfer, kamuya gerçekleştirmek, gönderme, izle, yayın veya başka istismar Hizmeti;

(H) yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar dışında, hizmeti kaynak koda dönüştürmek, tersine mühendislik yapmak veya sökmek;

(İ) Hizmetin herhangi bir kısmına bağlantı, yansıtma veya çerçeve oluşturma;

(J) Hizmetin herhangi bir bölümünü kazıma, indeksleme, ölçme veya başka bir şekilde veri madenciliği yapmak veya Hizmetin herhangi bir yönünün çalışmasını ve/veya işlevselliğini gereksiz yere zorlamak veya engellemek amacıyla herhangi bir program veya komut dosyası başlatmaz veya başlatmaz;

(K) hizmetin veya ilgili sistemlerinin veya ağlarının herhangi bir yönüne yetkisiz erişim sağlamaya veya bunlara zarar vermeye kalkışmayın;

(L) şirketin adlarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını, ticari markalarını veya hizmet markalarını herhangi bir şekilde kullanmaz veya referans göstermez;

(M) hizmet, yazılım ve kullanıcının hizmete eriştiği sitenin diğer içeriği ile ilgili şirketin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmez;

(N) yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere (vergi kanunları ve yönetmelikleri dahil), bilgi ve inancının en iyi şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak hizmeti kullandığı herhangi bir yargı alanına ve şirket tarafından uyulacak şekilde hizmet etmek;

(O) Tşirketin istediği zaman makul bir şekilde talep edebileceği şekilde, bu Sözleşmeye uygunluğunun derhal kanıtını sağlayın.

7 şirket tarafından temsil ve garantilerin hariç tutulması

7.1 Tkullanıcı, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde şunu kabul eder:

(A) hizmet veya kullanıcıya verilen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak no garantisi verilir; ve

(B) şirket, aşağıdakiler dahil olmak üzere açık veya zımni her türlü garanti ve koşulları açıkça reddeder:

(i) any, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda zımni garantiler;

(ii) kullanıcıya herhangi bir zamanda veya zaman zaman verilen bilgilerin güncelliği, güvenilirliği, uygunluğu, sırası, doğruluğu, yeterliliği, tutarlılığı veya eksiksizliği konusunda garanti;

(iii) any, burada verilen hizmetlere erişimin kesintisiz, zamanında veya hatasız olacağını garanti eder.

8 şirketin sorumluluğunun sınırlamaları

8.1 yasaların izin verdiği ölçüde tTo, Şirket açıkça herhangi bir kayıp için sorumluluk kabul etmez, ve her halükarda nedeniyle, tahakkuk veya siz veya başkası tarafından acı ile bağlantılı doğan kayıpları da dahil olmak üzere:

(A) kullanıcıya verilen herhangi bir bilgide yanlışlık, eksiklik veya gecikme;

(B) kullanıcı ödeme yapmak istediğinde oluşabilecek herhangi bir işlem hatası;

(C) şirket tarafından hizmetlerin sağlanması için kullanılan herhangi bir yazılımın arızalanması, dengesizliği veya başka bir arızası;

(D) kullanıcı hesabının, şifresinin veya diğer verilerin açıklanması, kaybolması, çalınması, yok edilmesi veya erişilememesi (kullanıcının veya başka bir kişinin bunları güvenli, güvenli ve gizli tutmaması dahil);

(E) bu Sözleşmenin herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle feshi;

(F) hizmetin belirli bir şekilde kullanılmaması veya belirli bir amaç veya gereksinimleri karşılaması;

(G) herhangi bir savaş, ayaklanmalar, Tanrı’nın eylemleri, herhangi bir hükümet veya yarı hükümet veya düzenleyici otorite tarafından dayatılan sınırlamalar, sanayi veya ticaret anlaşmazlıkları, yangınlar, patlamalar, fırtınalar, tayfunlar, seller, Yıldırım, depremler ve doğal felaketler.

8.2 Veya Hizmet asagida hükmü, onun konu, Şirketin (ya da aktif, olumlu, tek ya da eşzamanlı), Şirketin bu tür hasar ihtimali bildirilmiş olsa bile ne olursa olsun, ihmal veya aksi takdirde ilgili doğabilecek Şirketin hiçbir sorumluluğu olmadığını, ancak ortaya çıkan herhangi bir dolaylı, tesadüfi, özel, örnek niteliğinde, cezai veya dolaylı zararlar, kar kaybı da dahil eder, kayıp veri, kişisel yaralanma veya maddi hasar.

8.3 Şirket, (i) kullanıcının hizmeti kullanması veya bunlara güvenmesi veya kullanıcının hizmete erişememesi veya Kullanamaması; veya (ii) kullanıcı ile herhangi bir taşıyıcı arasındaki herhangi bir işlem veya ilişkiden, şirkete bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile kaynaklanan herhangi bir hasar, yükümlülük veya kayıptan sorumlu olmayacaktır. Şirket, şirketin makul kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan performansdaki gecikme veya başarısızlıktan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı taşıyıcılar ridesharing veya eşler arası ulaşım hizmetleri olabilir ve profesyonel lisanslı veya izin olmayabilir kabul eder.

8.4 Kaynaklanan (ister sözleşme, haksız fiil, garanti, veya diğer yasa altında) tazminat için herhangi bir iddia, ya da konusuyla, ya da başka ilgili bu sözleşmeden doğan, Kullanıcıya Şirketin toplam sorumluluk Kullanıcı tarafından şirketle ilgili Kargo Transferi ile bağlantılı olarak ödenen Transfer bedelinin 0’u geçmez.

9 tazminat

9.1 Kullanıcı, Şirket’e karşı tazmin eder ve Şirket’ten kaynaklanan herhangi bir sorumluluk veya zararı (ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan masrafları) tazmin etmeyi ve tazmin etmeyi kabul eder): r

Harfi

(A) kullanıcı tarafından bu Sözleşmenin herhangi bir ihlali;

(B) malı Şirket egzersiz, zorlama ya da bunu yaparken (veya düşünen) bu sözleşmeden Kullanıcı hakları, güçler ya da ilaçlar ve korunması;

(C) kullanıcının hizmeti ve siteyi ve içeriğini kullanmasıyla bağlantılı olarak herhangi bir şirketin veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarının veya diğer haklarının ihlal edilmesi.

10 kullanıcının reklam mesajlarına ve gizlilik politikasına rızası

10.1 kullanıcı şirketten reklam mesajları almayı kabul eder. Kullanıcı, hizmetin ilgili işlevselliğini kullanarak, kullanıcının bu tür mesajları aldığı veya bunlarla bağlantılı olarak reklam mesajlarını almayı reddetme hakkına sahiptir.

10.2 şirket, yalnızca hizmetin kullanımı için işlenmesi gereken veya hizmetleri sağlamak için gerekli olan kullanıcının kişisel verilerini toplayacak ve işleyecektir.

10.3 kullanıcı, bu Sözleşmede ve sitede yayınlanan gizlilik politikasında belirtilen ölçüde ve amaçlar için kişisel verilerinin işlenmesi ve toplanması konusunda onayını vermektedir.

10.4 malı Şirket yasadışı ya da yanlışlıkla erişim, tahribat, değişiklik, Kullanıcının kişisel verilerini korumak için gerekli ve yeterli kurumsal ve teknik önlemleri almak, üçüncü şahıslar tarafından bu verilerle, kopyalama veya dağıtımı gibi diğer yasadışı eylemleri engelleme olacaktır.

10.5 İn sipariş daha verimli çalışmak için site çerez dosyaları kullanır. Hizmeti kullanmaya başlayarak, kullanıcı çerez dosyalarının kullanımını kabul eder. Kullanıcı, sitede şirket tarafından kullanılan çerezlerin ana şartları hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

10.6 kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak şirket, Kıbrıs ve Avrupa Birliği mevzuatını izlemektedir.

11 ayrımcılık yasağı

11.1 ayrımcılık, bir bireyin veya bir grup bireyin hak ve özgürlüklerinde herhangi bir ayrım, dışlama, kısıtlama veya tercihin yanı sıra ayrımcı davranışlara destek anlamına gelir.

11.2 7 Aralık 2000 Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Ayrımcılık Uygun görülmeme kurar, 21 özel Madde, 1. paragraf, aşağıdakilerden Her türlü ayrımcılık, özellikle cinsiyet köken, ırk, renk, etnik veya sosyal gerekçelerle, genetik özellikler , Dil, din veya inanç, siyasi veya başka bir görüş, ulusal bir azınlığa üyelik, mülkiyet durumu, doğum, sakatlık, yaş veya cinsel yönelim içerir:“.”Paragraf 2 bir kez daha “milliyete dayalı herhangi bir ayrımcılığın yasak olduğunu” vurguluyor. Irk eşitliği Direktifi 2000/43 / EC, her türlü ırk ayrımcılığı yasağını belirler; Cinsiyet Eşitliği Direktifi 2006/54 / EC (istihdamla ilgili olarak), kadın ve erkek eşitliğini belirler, cinsiyet temelinde ayrımcılığı yasaklar. Ayrımcılığın yasaklanması, tüm dünya topluluğu tarafından tanınan ve aktif olarak desteklenen uluslararası hukukun temel ilkesidir.

11.3 whizmeti kullanırken, kullanıcı hoşgörülü olmalı ve ayrımcı nitelikte herhangi bir gereklilik belirtmemelidir, özellikle ulaşım hizmetlerinin belirli bir cinsiyet, ırk, Milliyet, cinsel yönelim taşıyıcısı tarafından sağlanması şartı. Kullanıcı ayrımcı gereksinimleri gösteriyorsa, hizmet isteği reddetme ve kullanıcı ile sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar (hesabı engellemek için).

12 atama ve yenilik

12.1 şirket, bu Anlaşma kapsamındaki haklarının, çözüm yollarının, yetkilerinin, görev ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, kullanıcının rızası olmadan ve şirketin uygun gördüğü herhangi bir şekilde herhangi bir kişiye devredebilir, devredebilir, yenileyebilir veya başka bir şekilde anlaşma yapabilir.

12.2 kullanıcı, bu Sözleşmeyle ilgilenen herhangi bir devralan, devralan veya başka bir kişiye, kullanıcının şirkete karşı sahip olduğu herhangi bir yola çıkma hakkı veya diğer haklara karşı talep edemeyeceğini kabul eder.

13 dönem ve fesih

13.1 bu anlaşma, madde 1.1’de belirtilen anda başlayacak ve bu madde 13 uyarınca sona erene kadar devam edecektir.

13.2 bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne rağmen, şirket herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmaksızın kullanıcı ve onun arasındaki bu Sözleşmeyi derhal feshedebilir veya aşağıdakileri de içeren nedenleri belirtmesi gerekebilir:

(A) kullanıcı bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etti veya kullanıcının bu sözleşmedeki herhangi bir hükmüne uyma niyetinde olmadığını veya uyamayacağını açıkça gösteren bir şekilde hareket etti;

(B) şirket, herhangi bir yasa veya düzenlemenin uygulanması veya herhangi bir hükümet, yarı hükümet, otorite veya kamu organı (herhangi bir yargı yetkisinin herhangi bir düzenleyici organı dahil) tarafından makul bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyor; veya

(C) şirket, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmenin artık ticari olarak uygun olmadığını belirler.

13.3 şirket, 18. madde uyarınca bu tür fesih bildirimini kullanıcıya bildirecektir.

14 SET-OFF

Kullanıcı, kullanıcının bu Sözleşme kapsamında herhangi bir yargı yetkisi Yasaları uyarınca sahip olabileceği herhangi bir yola çıkma, ağ oluşturma, karşı dava açma, azaltma veya diğer benzer çözümlerden feragat etmeyi koşulsuz ve geri alınamaz bir şekilde kabul eder ve kabul eder.

15 idare hukuku

Bu Anlaşma, Kıbrıs yasalarına göre yönetilir ve yorumlanmalıdır.

16 uyuşmaz OFLIKLARIN çözümü

Taraflar arasında bu anlaşmadan kaynaklanan, bu anlaşmadan kaynaklanan veya bu anlaşmayla bağlantılı olarak veya konuyla ilgili bir anlaşmazlık varsa, anlaşmazlık Stockholm Ticaret Odası tahkim Enstitüsü’nün tahkim kurallarına uygun olarak tahkim tarafından yönlendirilecek ve nihayet çözülecektir. Tahkim Kurulu, tahkim DAV thealarında kullanılacak Dil İngilizce olacaktır.

17 üçüncü taraf hakları

Bu Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir kişi, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulayamaz veya yararlanamaz.

18 not NOTİCESİCES

Şirket duyuruları ve iletişim ver, Sitesinde yapılan duyuruya göre, bu Anlaşma ile bağlantılı olarak Kullanıcı hesabına kaydeder ki, böyle bir bildirim etkili olarak kabul ve Kullanıcı tarafından Şirket derhal fark başarısız teslimat belirten otomatik bir mesaj alır sürece, ya da, daha önce gönderilen, Sitesinde Şirket tarafından yayınlandığı zaman, alınan e-posta adresini e-posta ile altında ya da olabilecek 18.1\ağdaki Kullanıcı kabul eder.

18.2 şirket için tNotices sitede belirtilen e-posta adresine yönlendirilebilir.

19 feragat yok

Şirket’in bu Sözleşme kapsamında herhangi bir hak, güç veya çözüm kullanma konusundaki herhangi bir başarısızlık veya gecikme, feragat olarak faaliyet göstermeyecek, şirket tarafından herhangi bir hak, güç veya çözümün tek veya kısmi olarak uygulanmayacağı gibi.

20 ÇARELER KÜMÜLATİF

Bu Sözleşmede sağlanan haklar, yetkiler ve çareler birikimlidir ve yasalar tarafından sağlanan herhangi bir hak, yetki veya çareye münhasır değildir.

21 İLİŞKİ YOK

Bu Sözleşme, kullanıcı ile şirket veya başka herhangi bir kişi veya kuruluş arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, danışman, güven, ajans veya Mütevelli ilişkisi veya benzer bir ilişki oluşturmaz.

22 BÖLÜNEBİLİRLİK

Eğer bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü geçersiz, geçersiz, uygulanamaz veya geçersiz olarak kabul edilmesi halinde, tamamen veya kısmen, herhangi bir yargı yasaları altında, bu kısmı kesilecek olup olmadığını ve bu yasa dışılık, uygulanabilirliğini veya geçersizliği yargı içinde bu Anlaşmanın geri kalan hükümlerinin yasallığı, geçerliliği veya uygulanabilirliğini, ne de başka bir ülkede bu Anlaşmanın yasallığı, uygulanabilirliği veya geçerliliğini etkilemez. Kıdem tazminatının bu belgenin temel niteliğini değiştirmesi veya kamu politikasına aykırı olması durumunda bu Madde 22’nin bir etkisi yoktur.

23 DİLLER

Bu Anlaşma hem yasal olarak bağlayıcı İngilizce ve Rusça dillerinde yapılır. İki versiyon arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce dil sürümü geçerli olacaktır.

   
Kayıtlı Adres 10 Patron 6051. Larnaka, Kıbrıs
Kayıt numarası HE 373212
Bank BANK of C CYPRUSYP PUBLİC COMPANY LTD
IBAN CY23 0020 0195 0000 3570 3023 1517
SWİFT BCYPCY2N

Bu siteyi kullanarak bizim kabul cookies policy.